UTL 1 KVA 12 V SOLAR POWER GENERATING SYSTEM

ITEMS:  UTL 1 KVA 12V GAMMA + rMPPT SOLAR PCU( 2 YEAR WARRANTY)

UTL 150 AH UST 1560 BATTERY( 5 YEAR WARRANTY)

UTL 330 W SOLAR PANEL* 1 NOS( 25 YEAR WARRANTY)

Category: